Değerlerimiz

  • 25 Mayıs 2016

Doğal kaynakları israf etmeden, gıda güvenliğini sağlayan kurallar içerisinde üretim yaparak insan sağlığını korumak.
Ahlaki kurallara ve kanunlara saygılı olmak.
Üretilen her ürünün arkasında olmak.
Çevre ve doğaya gereken özeni göstererek besicilik yapmak.
Çalışanlarına verdiği değerle motivasyonu yüksek tutarak verimliliği artırmak.
Gelişen teknolojiyi takip ederek kaliteyi yükseltmek.