Hayvanların Beslenmesi

  • 25 Mayıs 2016

Besi, hayvanlarda kaliteyi, lezzeti ve verimi artırmak için özel olarak uygulanan bir beslenme programıdır. Zeynel Özgentürk Besi Çiftliği'nde yarı-açık besi uygulanmaktadır. Bu beslenme yöntemi sayesinde hayvanlar doğal ortamlarında beslenmeyi gerçekleştirirken, sofralarınıza en doğal, en leziz et ürünlerinin ulaştırılması sağlanmaktadır. Beside amaç; verimlilik kadar, lezzetli bir ete sahip olmaktır.

İyi beslenen hayvanlarda yağlar, kas lifleri arasında birikir ve etin daha lezzetli olmasını sağlar. Etin kendine özgü lezzeti ve aroması da yağlardan kaynaklanır. Zeynel Özgentürk Besi Çiftliği'nde yemler, Ziraat Mühendisleri tarafından besleyici, sağlıklı, yüzde yüz doğal şekilde hazırlanır.

Dünyada ve ülkemizde bulunan hayvan ırklarının et kalitesi en yüksek düzeyde olanlar Zeynel Özgentürk Besi Çiftliği'nde yetiştirilmektedir. Zeynel Özgentürk Besi Çiftliği'in Ziraat Mühendisleri , besiye alınan hayvanların yemlerini %100 doğal bir şekilde hazırlar. Hayvanlar uzman veterinerler tarafından kontrol altında tutulur.

Hayvanların Besin Madde Gereksinmesi

1-Kuru Madde İhtiyacı

Besi hayvanlarında kuru madde tüketimi, canlı ağırlığa, mevsim rasyonunun nem içeriğine, günlük canlı ağırlık artışına, çevre koşullarına, yemin kalitesi, veriliş şekli ve çeşidine, vücut kondisyonu ve işletmenin sevk ve yönetimine bağlı olarak değişim göstermektedir.

2-Enerji İhtiyacı

Beside en önemli besin maddesi enerjidir. Genç ve yaşlı sığırların besisinde 1 kg canlı ağırlık artışı için gerekli enerji, yaşa bağlı olarak değişmektedir. Yaş ilerledikçe yağ birikimi artmakta ve yaşlı hayvanların enerji gereksinimi genç hayvanların enerji gereksiniminden daha fazla olmaktadır. Yoğun beside kesif yem oranı %80-90’lara çıkarılması gerekir. Enerji gereksinimi etkileyen etkenlerden biri besinin dönemidir. Besi başında enerji ihtiyacı daha düşük olup besi sonunda ihtiyaç artmaktadır.

3-Protein İhtiyacı

Beside eğer hayvanlar çok genç değiller ise organizmada protein birikimi azaldığından, protein ihtiyacı düşmektedir. Genç ve büyüme çağındaki olan hayvanların ise vücutlarında protein birikimi ve dolayısı ile et artışı fazla olmakta, günlük canlı ağırlık artışının yüksek oluşu nedeniyle ham protein ihtiyacı da artmaktadır.

4-Vitamin Mineral İhtiyacı

Yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından vitamin ve mineral gereksinmelerinin dengelenmesi gerekir. Besi hayvanlarında istenen canlı ağırlık artışına ulaşmak için de mineral madde ve vitamin gereksinimlerinin karşılanması önemlidir. Besi hayvanlarının makro ve mikro element gereksinimleri, ırk, yaş, canlı ağırlık artışı ve uygulanan besi yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir. Besi hayvanlarının kalsiyum, fosfor, tuz, vitamin-A, -D ve E ihtiyacının karşılanmasına mutlaka özen gösterilmelidir.

5-Su İhtiyacı

Besideki hayvanların canlı ağırlık kazancının iyileşmesi açısından, su temel gereksinmedir. Yeterince su tüketmeyen hayvanlarda sindirim sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğinden yem tüketimi düşer. Hayvan organizmasında metabolik olayların düzenli ve sürekli yapılması, yemlerin sindirilmesi ve sindirilemeyen maddelerin atılımı için mutlak suya ihtiyaçları vardır.