Çiftliğimizde Yetişen Irklar

  • 25 Mayıs 2016

Zeynel Özgentürk Besi Çiftliği'nde hayvan ırkları özenle ve geleneksel değerlerimize uygun şekilde seçilir ve bu doğrultuda üretim için hazırlanırlar.

Hayvanın ırkı, etin yağlanma oranı, rengi ve dokusu etin lezzetiyle doğru orantılıdır. Bu özellikler, hayvanın hangi ırktan olduğuna bağlı olarak değişir.

Hayvanın beslenmesi de ırkına göre değişiklik gösterir. Besiye alınan sığırların, ırklarına göre hangi canlı ağırlıkta besiye alınacakları, hangi besi sonu ağırlığına kadar beslenecekleri, günlük ağırlık artışlarının süresi ve besi sonu ağırlığına göre nasıl değiştiği besiciler tarafından bilinmelidir.

Ülkemizde besiye en uygun ırklar simental, hereford, holstein, jersey, montafon, yerli kara, siyah - beyaz - sarı alaca, esmer gibi kültür ırkları ile bunların melezleridir. Bu hayvan ırklarının etinde mermerleşme (yağın kas lifleri arasındaki dağılımı) oranı yüksek olduğu için eti diğer ırklara göre çok daha lezzetlidir.

Zeynel Özgentürk Besi Çiftliğinde angus, belçika mavisi, charolais, hereford, holstein, limousin ve simental ırkları yetiştirilmektedir.